BREZPLAČNA DOSTAVA v spletni trgovini za vrednost nakupa nad 100 eur.

Varstvo osebnih podatkov

SPLOŠNO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V družbi ETIS d.o.o. varovanje vaših podatkov obravnavamo zelo resno, zato vaše podatke obdelujemo z veliko pozornostjo in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju podatkov.

Za zaščito naše spletne strani pred tveganji, prisotnimi pri obdelavi osebnih podatkov smo sprejeli organizacijske in tehnične varnostne ukrepe. Prav tako smo k temu zavezali naše pogodbene partnerje, ki nam omogočajo zagotavljanje in vzdrževanje te spletne strani.

 

PODLAGE ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV

Spoštujemo vašo zasebnost. Posledično obdelujemo vaše podatke samo, ko nam je to dovoljeno.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja bo družba ETIS d.o.o. dane osebne podatke obdelovala le za namene, za katere je soglasje podano.

V družbi ETIS d.o.o. za prijavo na obvestila o novostih, kuharskih delavnicah, servisnih storitvah ipd. uporabljamo strogi sistem predhodne odobritve uporabe osebnih podatkov (t.i. opt-in), kar pomeni, da komuniciramo zgolj z osebami, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati obvestila na določen način. Skladno s členom 6 (1a) Uredbe (EU) 2016/679) nam je v tem kontekstu dovoljeno obdelovati podatke.

Osebne podatke (ime, priimek, telefon, e-mail naslov), ki jih posamezniki posredujejo na podlagi osebnega soglasja, družba ETIS d.o.o. obdeluje do posameznikovega nedvoumnega preklica dovoljenja uporabe.

Družba ETIS d.o.o. omogoča in odobri dostop do zbranih osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam družbe ETIS d.o.o. Pogodbeni partnerji imajo dostop do podatkov zgolj za namen vzdrževanja in nadgradnje programske opreme ter spletne strani in so zavezani k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

Družba ETIS d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave osebnih podatkov ter prošnje za popravke, blokado ali izbris vaših osebnih podatkov nam lahko pišete na gdpr@etis.si. Iz sistema sporočil se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo za odjavo. Za več informacij glejte tudi razdelek VAŠE PRAVICE.

Pogodba ali zakon

Družba ETIS d.o.o. osebne podatke uporablja in hrani tudi za namen sklepanja pogodb ter izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in naročil. 

Če boste stopili v stik z nami, bomo shranili in obdelali podatke, ki jih boste posredovali za obravnavanje vaše poizvedbe ter v primeru morebitnih dodatnih vprašanj z naše strani. Skladno s členom 6 (1b) Uredbe (EU) 2016/679) nam je v tem kontekstu dovoljeno obdelovati podatke.

ETIS d.o.o. osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje.

Za vsa poslovna razmerja velja, da mora ETIS d.o.o. v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi ter zakonodajo in standardi, ki urejajo vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. 

Družba ETIS d.o.o. omogoča in odobri dostop do zbranih osebnih podatkov pooblaščenim osebam družbe ETIS d.o.o.

Pogodbeni partnerji imajo dostop do podatkov za namen vzdrževanja in nadgradnje programske opreme in spletne strani, dostave/prevzema izdelkov ali storitve obdelave plačil.

Vaše podatke posredujemo drugim prejemnikom le, kadar je to potrebno za izpolnitev pogodbe z vami, ko imamo mi ali prejemnik upravičen interes za razkritje vaših podatkov, če ste podali soglasje za ta prenos ali kadar smo podatke dolžni posredovati na podlagi zakonskih določb ali izvršljivih administrativnih ali sodnih nalogov.

Naši pogodbeni partnerji so zavezani k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

Družba ETIS d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne uporablja za izvajanje avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

V okviru pogodbenega odnosa družba ETIS d.o.o. zbrane osebne podatke uporablja tudi za namene neposrednega trženja. Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 je taka obdelava v zakonitem interesu upravljalca. Pogodbena stranka ima možnost zahtevati, da se njeni osebni podatki za namene neposrednega trženja ne uporabljajo. 

Zbrani podatki se ne prenašajo v tretje države. 

 

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

Vaša pravica do informacij o vaših podatkih

Na zahtevo vam bomo posredovali informacije o podatkih, ki jih hranimo o vas.

Vaša pravica do popravka in dopolnitve podatkov

Popravili bomo nepravilne podatke o vas, če nas boste ustrezno obvestili. Izpolnili bomo nepopolne podatke, če nas boste ustrezno obvestili, v kolikor so ti podatki potrebni za predvideni namen obdelave podatkov.

Vaša pravica do izbrisa podatkov

Na zahtevo bomo izbrisali informacije, ki jih hranimo o vas. Vendar pa se nekateri podatki izbrišejo šele po določenem obdobju hrambe, na primer, ker moramo v nekaterih primerih hraniti podatke po zakonu ali ker te podatke potrebujemo, da bi izpolnili naše pogodbene obveznosti do vas.

Vaša pravica do preklica soglasja

Svoje soglasje za prihodnjo obdelavo vaših podatkov lahko kadarkoli prekličete. To ne vpliva na zakonitost obdelave vaših podatkov do trenutka, ko je vaše soglasje umaknjeno.

Vaša pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Obdelavi prihodnjih podatkov lahko kadar koli nasprotujete, v kolikor obdelujemo vaše podatke na podlagi ene od pravnih utemeljitev iz člena 6 (1e ali 1f) Uredbe (EU) 2016/679. Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati vaše podatke pod pogojem, da ni nobenega nujnega in upravičenega razloga za nadaljnjo obdelavo. Obdelava vaših podatkov za namene neposrednega trženja za nas nikoli ni nujna in upravičena podlaga.

Vaša pravica do prenosa podatkov

Na vašo zahtevo vam lahko zagotovimo določene informacije v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki.

Vaša pravica do pritožbe nadzornemu organu

Pritožbo glede varovanja podatkov lahko vložite pri organu za varovanje podatkov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, www.ip-rs.si.  

Kontakt za vsa vprašanja glede varstva osebnih podatkov

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z varovanjem podatkov ali uveljavljanjem svojih pravic nas lahko kontaktirate na:

ETIS d.o.o.

Tržaška cesta 333

1000 Ljubljana

e- mail: gdpr@etis.si

Informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi vaših zahtevkov vam bomo praviloma zagotovili v roku enega meseca.

Opozorilo:

Uporabniki, mlajši od 16 let, nam lahko posredujejo svoje osebne podatke samo s soglasjem staršev ali zakonitega skrbnika.

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Sami nimamo vpliva na to, kako se obdelujejo vaši podatki na teh spletnih straneh ali na njihovo skladnost z določbami o varovanju podatkov. Upoštevajte njihove informacije o varovanju podatkov. 

Želite več informacij?
Poklicali vas bomo v najkrajšem možnem času